Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

2017-04-16
Ändringar i kommentaren till 1.2 med anledning av HD:s dom 12 april.

2017-04-16
Ändringar i kommentaren till 11.5.2 med anledning av HD:s dom 11 april 2017 T 6030-15

2017-04-16
Uppdatering av kommentarer till §§ 7.3 och 5.4 med anledning av HD:s dom 24 februari 2017

2017-04-03
Uppdatering av §§ 10.3, 11.2, 11.3.6 och 11.5.8 och med anledning av HD:s dom 30 marsl 2017 T 4191-15

2017-02-28
Jag arbetar för närvarande med en generell uppdatering av kommentarerna, just nu med hänvisningar till Grönfors & Dotevall, Avtalslagen. Därför förekommer blandade hänvisningar till 2010 och 2016 års upplagor.