Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

12/16/2015
Jag uppdaterar successivt med referenser till nya upplagan av Allmän avtalsrätt 2016 samt med angivande av datum i kommentarerna för senaste uppdatering

5/25/2015
Kommentarer till §§ 1.4, 2.11 och 7.7 pga EU-dom om inkludering av standardvillkor på internet

5/6/2015
HD:s dom 2015-04-01 T 2895-13 om legala och avtalade formkrav, se § 1.4 och § 2.11

1/30/2015
HD:s dom 2015-01-27 T 407-13 ändringar i § 7.3

1/2/2015
HD:s dom 2014-12-23 T 511-13: Tillägg i 7.3 (avtalsinnehållet), 11,2 (fullgörelse), 11.4 (prisavdrag), 11.5.1 och 11.5.2 (skadestånd).