Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

2018-06-04
Utökad kommentar om skadebegränsning i 11.5.6 pga en artikel av Jacob Frank i SvJT

2018-05-21
Ändringar i kommentarerna till 1.5, 4.2, 10.3 och 11.5.8 m anledning av senare tids avgöranden från HD.

2018-05-21
Ändringar i kommentaren till § 9 m anledning av NJA 2017 s. 550 (Samägandet och hembudet).

2018-05-21
Ändring i kommentaren till §§ 7.2 och 7.3 m anledning av HD:s dom 23 mars Leksaksaffären i Vimmerby

2018-05-03
Stora ändringar i kommentaren till 11.4 om prisavdrag samt ändringar i kommentarerna till 2.1 och 7.3 m anledning av HD:s dom 17 april (Högskolan)