Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

2019-04-18
Ändring i kommentaren till 5.4 m anl av dom från Patent- och marknadsöverdomstolen 17 april

2019-04-08
Reviderade kommentarer till 7.1 och 7.3 m anl av HD:s dom 20 mars 2019 T 5437/17 (Belgor)

2019-04-03
Reviderade kommentarer till 4.1, 4.2, 5.4, 11.2, 11.5.1 11.5.2, 11.5.8 m anledning av artiklar i senaste SvJT

2019-03-18
Tillägg i kommentaren 11.5.8 m anl av HD:s dom 15 mars 2019

2019-03-08
Ändring i kommentaren till 4.2 m anl av AD 2019 nr. 9 om tillitsfullmakt