Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

3/15/2016
HD:s dom 2016-03-14 T 3313-14: Tillägg i kommentarerna till §§ 1.4, 5.3, 9 och 11.5.2

12/16/2015
Jag har uppdaterat med referenser till nya upplagan av Allmän avtalsrätt 2016 samt börjat ange datum i kommentarerna för senaste uppdatering

5/25/2015
Kommentarer till §§ 1.4, 2.11 och 7.7 pga EU-dom om inkludering av standardvillkor på internet

5/6/2015
HD:s dom 2015-04-01 T 2895-13 om legala och avtalade formkrav, se § 1.4 och § 2.11

1/30/2015
HD:s dom 2015-01-27 T 407-13 ändringar i § 7.3