Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

2/27/2017
Uppdateringar i §§ 5.2 och 5.4 pga HD:s dom 22 februari 2017 T 3034-15 om ansvarsbegränsning

2/15/2017
Jag arbetar för närvarande med en generell uppdatering av kommentarerna, framförallt med hänvisningar till ny litteratur

5/13/2016
HD:s dom 2016-04-05 T 3573-14. Ändringar i 5.4 om oskäliga friskrivningar

5/13/2016
HD:s dom 2016-04-05 T 2963-14 om prisavdrag § 11.4

5/13/2016
HD:s dom 2016-02-24 B 5336-14 § 3.2 om skadeståndsberäkning vid culpa in contrahendo