Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

2018-09-02
Utökad kommentar om NOM-klasuler i § 7.6 m anl. av avgörande från engelska Supreme Court

2018-07-20
Ändrad kommentar till främst § 11.2 med anledning av HD:s dom 17 juli 2018 Ö 4965-17 (De ingjutna rören)

2018-06-04
Utökad kommentar om skadebegränsning i 11.5.6 pga en artikel av Jacob Frank i SvJT

2018-05-21
Ändringar i kommentarerna till 1.5, 4.2, 10.3 och 11.5.8 m anledning av senare tids avgöranden från HD.

2018-05-21
Ändringar i kommentaren till § 9 m anledning av NJA 2017 s. 550 (Samägandet och hembudet).