Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

11/18/2014
Ganska många nya referenser till diverse artiklar

10/13/2014
Ändringar i kommentarer till 4.2 och 3.2 om fullmakt och culpa in contrahendo pga HD:s dom 10 oktober 2014

10/10/2014
Stora ändringar i kommentaren till § 9 om tredjemansavtal

8/20/2014
Referenser till Eric M Runessons nya bok om Licensavtal är inarbetade i Avtalslagen 2010.

6/23/2014
HD:s dom 2014-06-12 referens i kommentarerna till §§ 5.3, 5.4 och 10.2