Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

2018-03-28
Ändringar i kommentarerna till §§ 1,5, 2.9, 7.3 och 10.3 med anledning av HD:s dom 23 mars 2018 T 1566-17 (Leksaksaffären i Vimmerby)

2018-03-17
Ändringar i 11.5.8 och dess kommentar m anledning av HD:s dom 15 mars 2018 T 2659-17

2018-03-07
Tillägg i kommentarerna till §§ 5.4 och 11.5.2 med anledning av HD:s dom 14 februari 2018 T 85-17 (Traktoråterförsäljaren)

2017-12-30
Omfattande ändringar i kommentarerna till 10.2 om kontrollansvar och 11.5.1 om förutsättningar för skadestånd

2017-12-30
Tillägg i kommentarerna till § 5.2, 5.3 och 5.4 m anledning av påpekande från Jori Munukka om hur EU-rätten begränsar möjligheten att jämka oskäliga konsumentavtalsvillkor