Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

2019-07-02
ändringar i kommentarerna till 1.7, 11.4 och 11.3.1 m anl av nya domar från HD i juni

2019-07-02
OBS! Jag har inte hunnit uppdatera med referenser till nya upplagan av Allmän avtalsrätt

2019-04-18
Ändring i kommentaren till 5.4 m anl av dom från Patent- och marknadsöverdomstolen 17 april

2019-04-08
Reviderade kommentarer till 7.1 och 7.3 m anl av HD:s dom 20 mars 2019 T 5437/17 (Belgor)

2019-04-03
Reviderade kommentarer till 4.1, 4.2, 5.4, 11.2, 11.5.1 11.5.2, 11.5.8 m anledning av artiklar i senaste SvJT