Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

12/2/2014
Tillägg i kommentaren till 9 § med anledning av HD:s dom 2014-11-28 T 176-12

11/18/2014
Ganska många nya referenser till diverse artiklar

10/13/2014
Ändringar i kommentarer till 4.2 och 3.2 om fullmakt och culpa in contrahendo pga HD:s dom 10 oktober 2014

10/10/2014
Stora ändringar i kommentaren till § 9 om tredjemansavtal

8/20/2014
Referenser till Eric M Runessons nya bok om Licensavtal är inarbetade i Avtalslagen 2010.