Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

1/30/2015
HD:s dom 2015-01-27 T 407-13 ändringar i § 7.3

1/2/2015
HD:s dom 2014-12-23 T 511-13: Tillägg i 7.3 (avtalsinnehållet), 11,2 (fullgörelse), 11.4 (prisavdrag), 11.5.1 och 11.5.2 (skadestånd).

12/2/2014
Tillägg i kommentaren till 9 § med anledning av HD:s dom 2014-11-28 T 176-12

11/18/2014
Ganska många nya referenser till diverse artiklar

10/13/2014
Ändringar i kommentarer till 4.2 och 3.2 om fullmakt och culpa in contrahendo pga HD:s dom 10 oktober 2014