Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

12/29/2016
Uppdateringarna är för tillfället endast sporadiska eftersom jag koncentrerar mig på andra saker. Jag hoppas kunna göra uppdateringar i februari.

5/13/2016
HD:s dom 2016-04-05 T 3573-14. Ändringar i 5.4 om oskäliga friskrivningar

5/13/2016
HD:s dom 2016-04-05 T 2963-14 om prisavdrag § 11.4

5/13/2016
HD:s dom 2016-02-24 B 5336-14 § 3.2 om skadeståndsberäkning vid culpa in contrahendo

3/15/2016
HD:s dom 2016-03-14 T 3313-14: Tillägg i kommentarerna till §§ 1.4, 5.3, 9 och 11.5.2