Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

8/20/2014
Referenser till Eric M Runessons nya bok om Licensavtal är inarbetade i Avtalslagen 2010.

6/23/2014
HD:s dom 2014-06-12 referens i kommentarerna till §§ 5.3, 5.4 och 10.2

5/7/2014
HD:s dom 24 april 2014 T 387-13, bevisbördan rörande gåva § 2.1