Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

2017-02-28
Jag arbetar för närvarande med en generell uppdatering av kommentarerna, just nu med hänvisningar till Grönfors & Dotevall, Avtalslagen. Därför förekommer blandade hänvisningar till 2010 och 2016 års upplagor.

2017-02-27
Uppdateringar i §§ 5.2, 5.4och 10.2 pga HD:s dom 22 februari 2017 T 3034-15 om ansvarsbegränsning

2016-05-13
HD:s dom 2016-04-05 T 3573-14. Ändringar i 5.4 om oskäliga friskrivningar

2016-05-13
HD:s dom 2016-04-05 T 2963-14 om prisavdrag § 11.4

2016-05-13
HD:s dom 2016-02-24 B 5336-14 § 3.2 om skadeståndsberäkning vid culpa in contrahendo