Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

2018-11-05
Ändringar i kommentarerna till §§ 7.3, 11.5.2 och 11.5.7 m anl av HD:s dom 29 oktober 2018 Ö 5051-17 (Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen)

2018-10-17
Ändring i kommentaren till § 5.4 m anledning av två nya avgöranden från AD om värvningsförbud (non-solicitation)

2018-09-02
Utökad kommentar om NOM-klasuler i § 7.6 m anl. av avgörande från engelska Supreme Court

2018-07-20
Ändrad kommentar till främst § 11.2 med anledning av HD:s dom 17 juli 2018 Ö 4965-17 (De ingjutna rören)

2018-06-04
Utökad kommentar om skadebegränsning i 11.5.6 pga en artikel av Jacob Frank i SvJT