Avtalslagen2010
 

Version för utskrift

2017-12-30
Omfattande ändringar i kommentarerna till 10.2 om kontrollansvar och 11.5.1 om förutsättningar för skadestånd

2017-12-30
Tillägg i kommentarerna till § 5.2, 5.3 och 5.4 m anledning av påpekande från Jori Munukka om hur EU-rätten begränsar möjligheten att jämka oskäliga konsumentavtalsvillkor

2017-09-05
Ändringar i kommentarerna till 1.8 och 4.7 med anledning av artiklar i SvJT.