Avtalslagen2010
 

Version för utskift

9/12/2013
Ny HD-dom om fullmakt NJA 2013 s. 659. Stora ändringar i kommentaren till 4.2